5. Agenda Intermediate

5.1. Dzień 1

 • Podsumowanie zagadnień podstawowych
 • złożone typy danych
 • optymalizacja kodu i złożoność obliczeniowa struktur danych
 • Funkcje matematyczne
 • Debugging, unit tests, doctests
 • Programowanie obiektowe
 • Serializacja i deserializacja danych

5.2. Dzień 2

 • Modularyzacja i virtualenv
 • Biblioteka standardowa
 • Operacje na datach i czasie
 • generatory i list comprahensions
 • kolekcje wbudowane
 • numpy, matplotlib, pandas