1.1. Setup

1.1.1. Requirements

Note

Trainer will use PyCharm. If you choose any other IDE, make sure you know how to use refactoring options.

1.1.2. Assignments

1.1.2.1. Setup IDE

 • Assignment name: About IDE

 • Last update: 2020-10-12

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Solution: TODO

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Trener poda Ci link do repozytorium

 2. Stwórz projekt w Twoim IDE wykorzystując opcję 'Create from VCS'

 3. Kliknij "clone" i zaczekaj na pobranie repozytorium

 4. Po stworzeniu projektu załóż katalog gdzie będziesz przechowywał kod tworzony podczas szkolenia

  • Katalog ma mieć nazwę jak Twoje imie i pierwsza litera nazwiska, np. JanT albo MarkW, MelissaL

  • W nazwie katalogu nie powinno być polskich znaków diakrytycznych

  • W nazwie katalogu nie powinno być spacji ani żadnych znaków specjalnych

 5. WAŻNE: Już do końca szkolenia w tym katalogu będą tworzone rozwiązania do wszystkich zadań

 6. Dzięki oddzielnym katalogom dla każdego uczestnika unikniemy konfliktów w Git

1.1.2.2. Setup Interpreter

 • Assignment name: About Interpreter

 • Last update: 2020-10-12

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time of completion: 3 min

 • Solution: TODO

English
 1. In your directory create file about_interpreter.py

 2. If question about adding file to GIT repository pops-up, mark checkbox "Always add" and click "Yes"

 3. Use code from "Input" section (see below)

 4. Run code in your IDE (right click on code -> "Run File in Python Console")

 5. What Python version is installed?

 6. Compare result with "Output" section (see below)

 7. Write result (version number) in shared spreadsheet

Polish
 1. W swoim katalogu stwórz plik about_interpreter.py

 2. Jeżeli wyskoczy pytanie czy dodać plik do repozytorium GIT, zaznacz checkbox "Always add" i wybierz "Yes"

 3. Użyj kodu z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 4. Uruchom kod swoim IDE (prawy klawisz myszy na kodzie -> "Run File in Python Console")

 5. Jaka wersja Python jest zainstalowana?

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

 7. Zapisz rezultat (numer wersji) we współdzielonym arkuszu kalkulacyjnym

Input
import sys
print(sys.version[:5])
Output
3.9.0

1.1.2.3. Setup VCS

 • Assignment name: Setup VCS

 • Last update: 2020-10-12

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time of completion: 3 min

 • Solution: TODO

English

Todo

English Translation

Polish
 1. W Twoim IDE

 2. Kliknij prawym klawiszem na nazwę projektu

 3. Z menu wybierz Git -> Commit Directory... lub użyj skrótu klawiszowego ctrl+k

 4. Wpisać opis zmian (np. Python szkolenie)

 5. Na dole wybrać Commit and Push

 6. Jeżeli wyskoczy informacja o niekatulanym branchu i zapytanie czy odświeżyć, zaznacz checkbox "Remember the update method and update silently in future" i wybierz "Yes"

 7. Sprawdzić Github

../../_images/pycharm-vsc-merge-rebase.png

Figure 1.3. Jeżeli wyskoczy informacja o odrzuceniu pusha, zaznacz checkbox "Remember the update method and update silently in future" i wybierz "Rebase"