3.5. Class Decorator with Functions

3.5.1. Syntax

 • decorator is a decorator name

 • MyClass is a class name

Syntax:
@Decorator
def my_function(*args, **kwargs):
  pass
Is equivalent to:
my_function = Decorator(my_function)

3.5.2. Definition

class Decorator:
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    return self._func(*args, **kwargs)

3.5.3. Usage

class Decorator:
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    return self._func(*args, **kwargs)


@Decorator
def echo(name):
  print(name)


echo('Mark Watney')
# Mark Watney

3.5.4. Examples

3.5.4.1. Login Check

class User:
  def __init__(self):
    self.is_authenticated = False

  def login(self, username, password):
    self.is_authenticated = True


class LoginCheck:
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    if user.is_authenticated:
      return self._func(*args, **kwargs)
    else:
      print('Permission Denied')


@LoginCheck
def edit_profile():
  print('Editing profile...')


user = User()

edit_profile()
# Permission Denied

user.login('admin', 'MyVoiceIsMyPassword')

edit_profile()
# Editing profile...

3.5.4.2. Dict Cache

class Cache(dict):
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args):
    return self[args]

  def __missing__(self, key):
    self[key] = self._func(*key)
    return self[key]


@Cache
def my_function(a, b):
  return a * b


my_function(2, 4)      # 8     # Computed
my_function('hi', 3)    # 'hihihi' # Computed
my_function('ha', 3)    # 'hahaha' # Computed

my_function('ha', 3)    # 'hahaha' # Fetched from cache
my_function('hi', 3)    # 'hihihi' # Fetched from cache
my_function(2, 4)      # 8     # Fetched from cache
my_function(4, 2)      # 8     # Computed


my_function
# {
#  (2, 4): 8,
#  ('hi ', 3): 'hihihi',
#  ('ha', 3): 'hahaha',
#  (4, 2): 8,
# }

3.5.5. Assignments

3.5.5.1. Simple decorator

English
 1. Create function print_file(filename: str) -> str which prints file content (filename given as an argument)

 2. Create decorator to_absolute_path

 3. Decorator converts to absolute path (path + filename), if filename given as an argument is a relative path

Polish
 1. Stwórz funkcję print_file(filename: str) -> str która wyświetla zawartość pliku (nazwa pliku podana jako argument)

 2. Stwórz dekorator to_absolute_path

 3. Dekorator zamienia ścieżkę na bezwzględną (path + filename), jeżeli nazwa pliku podana jako argument jest względna

Hint
 • __file__

 • os.path.dirname()

 • os.path.basename()

 • os.path.join()