5. Python Intermediate

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Python Install

5.1. Description

Tip

If you're interested in this training course, please email me at book-python@astronaut.center

5.2. Agenda

5.2.1. Dzień 1

 • Korzystanie z ustawień IDE: Docker, refactoring, debugging

 • Podsumowanie zagadnień podstawowych

 • Zaawansowane struktury danych i kolekcje

 • optymalizacja kodu i złożoność obliczeniowa struktur danych

 • Funkcje matematyczne

 • Debugging, unittest, doctest, TDD

5.2.2. Dzień 2

 • Dobre praktyki i standardy kodowania

 • Modularyzacja i Virtualenv

 • Programowanie obiektowe i dataclass

 • Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV

 • Operacje na datach i czasie

 • Generators i List Comprehensions

 • Decorators

 • Context Managers

 • Biblioteka standardowa i biblioteki zewnętrzne

5.2.3. Dzień 3

 • Bazy danych

 • Wyrażenia regularne

 • Refaktoryzacja kodu na przykładach

 • Alternatywne wersje interpretera/kompilatora

5.2.4. Dzień 4

 • Programowanie sieciowe i HTTP

 • projektowanie REST API, dobre praktyki, wersjonowanie, dokumentacja

 • Django ORM, widoki, routing, translation, modele, admin itp

5.2.5. Dzień 5

 • Jupyter (Enhanced Interactive Console)

 • NumPy (Base N-dimensional array package)

 • Pandas (Data structures & analysis)

 • SciPy (scientific computing)

 • Matplotlib (Comprehensive 2D Plotting)

 • Scikit-learn (Machine Learning Library)

5.3. Survey before workshop

 1. Jakie masz doświadczenie z programowaniem:

  • żadnego (wymagane szkolenie Agenda przed zapisem)

  • tworzyłem pomniejsze programy / skrypty (wymagane szkolenie Agenda przed zapisem)

  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic dużego (wymagane szkolenie Agenda przed zapisem)

  • w ciągu ostatnich dwóch lat byłem współautorem większego systemu (ponad 500k LOC)

  • programuję na co dzień

  • jestem zaawansowanym programistą i programuję systemy rozproszone

 2. Doświadczenie z paradygmatem obiektowym:

  • żadnego

  • kiedyś coś było, ale nie wykorzystuję tego na co dzień

  • programuję obiektowo codziennie, wiem co to klasa, metody, właściwości (pola), dziedziczenie, kompozycja, polimorfizm,

  • wykorzystuję polimorfizm i dziedziczenie / kompozycję na co dzień

 3. Doświadczenie z paradygmatem funkcyjnym:

  • żadnego

  • rozumiem na czym polega domknięcie

  • wiem co to domknięcie i rekursja - stosuję to w praktyce

  • wiem co to rachunek domknięcie, lambda, złożenie funkcji i rekursja i jestem w stanie zastosować je w praktyce

  • programuję funkcyjnie rozproszone systemy

  • Alonzo Church razem ze mną formułował rachunek lambda

 4. Doświadczenie z Pythonem:

  • żadnego

  • pisałem skrypty

  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic super dużego

  • tworzyłem większe aplikacje

  • programuję w tym języku od kilku lat

  • Guido van Rossum to mój kolega ze szkolnej ławki

 5. Czy miałeś styczność z programowaniem okienkowym:

  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego

  • Nie, ale chcę się nauczyć

  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki program

  • Tak, tworzę je często

  • Tak, tworzę je na co dzień

  • Pracowałem w Xerox jak Steve Jobs wpadł z wizytą

 6. Jakie masz doświadczenie z systemem Linux:

  • nigdy nie korzystałem

  • słabe, umiem się poruszać w trybie graficznym

  • znam Linuxa i korzystam z wiersza poleceń

  • wykorzystuję Linuxa na co dzień

  • koduję kernela razem w piwnicy z Linusem Torvaldsem

 7. Czy tworzyłeś systemy webowe:

  • Tak, tworzę je często

  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki system

  • Nie, ale chcę się nauczyć

  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego

  • Moje strony testowałem w Mozaic

 8. Do jakich zastosowań chciałbyś wykorzystać Pythona [można zaznaczyć wiele]:

  • do zabawy / nauki programowania

  • do skryptowania środowiska

  • tworzenia narzędzi developerskich

  • tworzenia stron internetowych

  • tworzenia aplikacji i narzędzi naukowych

  • inne...

 9. Na co chciałbyś abym zwrócił szczególną uwagę podczas szkolenia:

  • [pytanie otwarte]

 10. Jakie elementy z poza programu szkolenia chciałbyś aby zostały poruszone:

  • [pytanie otwarte]

 11. Czy piszesz testy jednostkowe oraz integracyjne?:

  • nigdy

  • bardzo rzadko

  • czasami

  • zawsze

  • Uncle Bob to mój bohater

 12. Doświadczenie z refaktoringiem:

  • nie robię

  • robię raczej jak jest potrzeba

  • codziennie refaktoruję kod

  • skróty klawiszowe do refaktoringu w moim IDE znam na pamięć

  • pisałem książkę z Michael Feathers

 13. Czy chciałbyś aby w ramach szkolenia zostały poruszone kwestie dotyczące narzędzi automatyzujących budowanie aplikacji (Jenkins), Git i Git Flow oraz innych elementów ekosystemu developerskiego i dobrych praktyk programowania?:

  • Tak!

  • Nie mam zdania - zdam się na decyzję większości

  • Nie, wolę by szkolenie dotyczyło tylko Pythona

5.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów i pokrywało zagadnienia związane z:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,

 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych

 • Zaawansowane struktury danych

 • Wydajność i optymalizacja wykorzystania struktur danych

 • korzystanie z generatorów i iteratorów,

 • tworzenie klas i obiektów,

 • modularyzacja oprogramowania,

 • biblioteka standardowa,

 • tworzenie testów, unittest, doctest, debugging i TDD,

 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

 • dobre praktyki i standardy kodowania

 • Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV

 • Testowanie w języku Python

 • Alternatywne wersje interpretera/kompilatora