6. Python in Networking

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Python Install

6.1. Description

Tip

If you're interested in this training course, please email me at book-python@astronaut.center

6.2. Agenda

6.2.1. Day 1 (data and protocols)

 • CSV

 • Jupyter and Pandas for simple data

 • Datetime

 • JSON

 • Pickle

 • XML

 • *args, **kwargs

 • Logging

 • Performance Optimization

 • Basic debugging and introspection

 • Doctest

 • Regex

6.2.2. Day 2 (HTTP and Web)

 • Databases

 • HTML Scrapping

 • Requests

 • RESTful APIs and Versioning

 • Gateway Pattern

 • Web services

 • Microservices

 • Testing Microservices

 • Web Frameworks (Django, Flask)

 • SOAP and WSDL

6.2.3. Day 3 (low-level networking)

 • TCP/UDP

 • Socket

 • Routing

 • DNS

 • IPv4 and IPv6

 • SMTP, POP3, IMAP

 • FTP

 • Botnet

6.2.4. Day 4 (network applications)

 • Tools and Libraries

 • Threading and workers

 • Network distributed applications

 • Twisted Framework

 • Networking frameworks and services

 • Testing network applications

6.3. Survey before workshop

6.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 28 godzin wykładów oraz warsztatów i pokrywało zagadnienia związane z:

 • tworzenie aplikacji sieciowych w języku Python,

 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych

 • moduły sieciowe w bibliotece standardowej

 • Wykorzystanie protokołu HTTP i REST API

 • HTML Scrapping

 • Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV, Pickle

 • Framework webowy Django

 • Sieciowe wzorce projektowe

 • Omówienie komunikacji po protokołach SMTP, POP3, IMAP, SSH, FTP, DNS

 • Wykorzystanie Python do przetwarzania adresacji IPv4 and IPv6 oraz Interfejsów sieciowych

 • Wykorzystywanie bibliotek i frameworków sieciowych