10. Python in Science and Engineering

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Python Install

10.1. Description

Temat Machine Learning i Data Science staje się coraz bardziej popularny a Python stał się de facto standardem w tych dziedzinach. Zapraszam na szkolenie wprowadzające do technik analizy danych, dostosowywania modelu matematycznego oraz wykorzystania narzędzi tj. scikit-learn, numpy, pandas i jupyter. Uczestnik również zapozna się z różnymi algorytmami wykorzystywanymi w ML i DS łącznie z tematami konstrukcji sieci neuronowych.

If you're interested in this training course, please email me at book-python@astronaut.center

10.2. Agenda

10.2.1. Dzień 1

 • Zagadnienia podstawowe

 • Złożone typy danych i kolekcje

 • Funkcje matematyczne

 • Debugging, unit tests, doctests

 • Programowanie obiektowe

 • Biblioteka standardowa

 • Serializacja i deserializacja danych CSV

 • Modularyzacja i virtualenv

 • Operacje na datach i czasie

 • Generatory i list comprehensions

 • Optymalizacja kodu i złożoność obliczeniowa struktur danych

10.2.2. Dzień 2

 • Jupyter (Enhanced Interactive Console)

 • NumPy (Base N-dimensional array package)

 • Pandas (Data structures & analysis)

 • SciPy (scientific computing)

 • Matplotlib (Comprehensive 2D Plotting)

 • Scikit-learn (Machine Learning Library)

10.3. Survey before workshop

 1. Znajomość zagadnień związanych z statystyką matematyczną:

  • nie znam

  • miałem / miałam zajęcia na studiach

  • wykorzystuję w pracy

  • pracuję z zagadnieniami na co dzień

 2. Machine Learning:

  • nie znam

  • miałem / miałam zajęcia na studiach

  • wykorzystuję w pracy

  • pracuję z zagadnieniami na co dzień

 3. Znajomość algorytmów ML (skala: nie znam / słyszałem(-am) / korzystałem(-am) / wykorzystuję na co dzień):

  • Decision Tree

  • k Nearest Neighbors

  • Bayes

  • Linear Regression

  • Logistic Regression

  • Support Vector Machines

  • Clustering

  • Principal Component Analysis (PCA)

  • Neural Network

  • Convolutional Neural Network

 4. Praca z dużymi zbiorami danych:

  • nie pracuję

  • pracuję z niewielkimi bazami (do miliona rekordów)

  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w milionach rekordów

  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w miliardach rekordów

  • pracuję ze jeszcze większymi zbiorami danych

 5. Znajomość języka Python:

  • nie znam tego języka

  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy

  • znam język i jego ekosystemem

  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego

  • jestem zaawansowanym programistą

 6. Znajomość języka R:

  • nie znam tego języka

  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy

  • znam język i jego ekosystemem

  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego

  • jestem zaawansowanym programistą

 7. Znajomość programów Statistica, SPSS, SAS lub alternatyw:

  • nie znam tych programów

  • umiem stworzyć bazę danych i wykreślić podstawowe statystki opisowe dla wielu zmiennych

  • wiem jak stworzyć wykresy ramka-wąsy (ang. box-plot), dostosować zakres błędów i przypadków odstających

  • umiem korzystać z programu na poziomie średnio-zaawansowanym

  • znam opcje zaawansowane, umiem tworzyć sieci neuronowe i wykorzystywać inne algorytmy

10.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,

 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,

 • tworzenie klas i obiektów,

 • modularyzacja oprogramowania,

 • użycie wywołań biblioteki standardowej,

 • tworzenie testów do pisanych funkcji,

 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

 • dobre praktyki i standardy kodowania,

 • biblioteki do zastosowań naukowych i inżynieryjnych: scipy i inne

 • biblioteki do zastosowań numerycznych: numpy, pandas

 • biblioteki do wizualizacji danych: plotly, matplotlib, jupyter, superset

 • przegląd algorytmów ML z i bez nadzoru

 • biblioteki do uczenia maszynowego: scikit-learn

 • biblioteki do modelowania sieci neuronowych: keras, tensor-flow oraz pytorch