8. Python in Testing

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Python Install

8.1. Description

Tip

If you're interested in this training course, please email me at book-python@astronaut.center

8.2. Agenda

 1. Wprowadzenie do języka Python:

  • konfiguracja środowiska

  • Uruchamianie kodu w środowisku IDE

  • Debugging i introspekcja

  • Uruchamianie testów (doctest, unittest)

  • Refactoring

  • konfiguracja i korzystanie z Jupyter

 2. Struktury danych oraz instrukcje podstawowe języka:

  • Typy wbudowane: liczby, łańcuchy znaków, listy, słowniki, krotki

  • Typy złożone

  • Przypisania

  • Instrukcje decyzyjne

  • Pętle

  • Czytanie plików

 3. Funkcje w języku Python:

  • Zastosowanie funkcji

  • Zwracanie i przekazywanie parametrów do/z funkcji

  • Funkcje parametryzowane, parametry pozycyjne, nazwane oraz * i **

 4. Programowanie obiektowe:

  • Podstawowe wiadomości o programowaniu obiektowym

  • Definiowanie klasy w języku Python

  • Przeciążanie operatorów

  • Dziedziczenie

  • Dataclass

  • Wyjątki: rodzaje, przechwytywanie, tworzenie własnych

 5. Jakość, testowanie i dobre praktyki:

  • PEP8 i PEP20

  • Doctest

  • Unittest

  • Wprowadzenie do TDD

  • Type Annotation

  • Wykorzystanie Pythona do automatyzacji testów

  • Continuous Integration i Delivery

  • Selenium

 6. Modularyzacja programu oraz korzystanie z bibliotek:

  • Najczęściej wykorzystywane moduły biblioteki standardowej

  • Virtualenv i separacja bibliotek

  • pip i pipenv

  • Instalacja bibliotek zewnętrznych

  • Tworzenie własnych modułów

  • Praca z systemem operacyjnym

  • Parsowanie argumentów i korzystanie z terminala

 7. Manipulacja i prezentacja danych:

  • Serializacja danych do formatu JSON, Pickle, XML oraz CSV

  • Operacje na bazach danych w języku Python

  • Generowanie interaktywnych wykresów oraz raportów za pomocą Matplotlib, Plotly i Jupyter

 8. Testowanie webaplikacji

  • Podstawy programowania sieciowego i HTTP w języku Python

  • Omówienie protokołu REST

  • Dobre praktyki tworzenia API

  • (opcjonalnie) tworzenie i korzystanie z narzędzia Swagger do dokumentacji API

  • (opcjonalnie) wstęp do Git

  • (opcjonalnie) wstęp do Django framework

8.3. Survey before workshop

 1. Jakie masz doświadczenie z programowaniem:

  • żadnego

  • tworzyłem pomniejsze programy / skrypty

  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic dużego

  • w ciągu ostatnich dwóch lat byłem współautorem większego systemu (ponad 500k LOC)

  • programuję na co dzień

  • jestem zaawansowanym programistą i programuję systemy rozproszone

 2. Doświadczenie z paradygmatem obiektowym:

  • żadnego

  • kiedyś coś było, ale nie wykorzystuję tego na co dzień

  • programuję obiektowo codziennie, wiem co to klasa, metody, właściwości (pola), dziedziczenie, kompozycja, polimorfizm,

  • wykorzystuję polimorfizm i dziedziczenie / kompozycję na co dzień

 3. Doświadczenie z paradygmatem funkcyjnym:

  • żadnego

  • rozumiem na czym polega domknięcie

  • wiem co to domknięcie i rekursja - stosuję to w praktyce

  • wiem co to rachunek domknięcie, lambda, złożenie funkcji i rekursja i jestem w stanie zastosować je w praktyce

  • programuję funkcyjnie rozproszone systemy

  • Alonzo Church razem ze mną formułował rachunek lambda

 4. Doświadczenie z Pythonem:

  • żadnego

  • pisałem skrypty

  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic super dużego

  • tworzyłem większe aplikacje

  • programuję w tym języku od kilku lat

  • Guido van Rossum to mój kolega ze szkolnej ławki

 5. Czy miałeś styczność z programowaniem okienkowym:

  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego

  • Nie, ale chcę się nauczyć

  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki program

  • Tak, tworzę je często

  • Tak, tworzę je na co dzień

  • Pracowałem w Xerox jak Steve Jobs wpadł z wizytą

 6. Jakie masz doświadczenie z systemem Linux:

  • nigdy nie korzystałem

  • słabe, umiem się poruszać w trybie graficznym

  • znam Linuxa i korzystam z wiersza poleceń

  • wykorzystuję Linuxa na co dzień

  • koduję kernela razem w piwnicy z Linusem Torvaldsem

 7. Czy tworzyłeś systemy webowe:

  • Tak, tworzę je często

  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki system

  • Nie, ale chcę się nauczyć

  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego

  • Moje strony testowałem w Mozaic

 8. Do jakich zastosowań chciałbyś wykorzystać Pythona [można zaznaczyć wiele]:

  • do zabawy / nauki programowania

  • do skryptowania środowiska

  • tworzenia narzędzi developerskich

  • tworzenia stron internetowych

  • tworzenia aplikacji i narzędzi naukowych

  • inne...

 9. Na co chciałbyś abym zwrócił szczególną uwagę podczas szkolenia:

  • [pytanie otwarte]

 10. Jakie elementy z poza programu szkolenia chciałbyś aby zostały poruszone:

  • [pytanie otwarte]

 11. Czy piszesz testy jednostkowe oraz integracyjne?:

  • nigdy

  • bardzo rzadko

  • czasami

  • zawsze

  • Uncle Bob to mój bohater

 12. Doświadczenie z refaktoringiem:

  • nie robię

  • robię raczej jak jest potrzeba

  • codziennie refaktoruję kod

  • skróty klawiszowe do refaktoringu w moim IDE znam na pamięć

  • pisałem książkę z Michael Featers

 13. Czy chciałbyś aby w ramach szkolenia zostały poruszone kwestie dotyczące narzędzi automatyzujących budowanie aplikacji (Jenkins), Git i Git Flow oraz innych elementów ekosystemu developerskiego i dobrych praktyk programowania?:

  • Tak!

  • Nie mam zdania - zdam się na decyzję większości

  • Nie, wolę by szkolenie dotyczyło tylko Pythona

8.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 32 godziny wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,

 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,

 • tworzenie klas i obiektów,

 • użycie biblioteki standardowej i instalacja zewnętrznych,

 • tworzenie testów do pisanych funkcji,

 • TDD z wykorzystaniem unittest i doctest,

 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

 • wykorzystanie Python w testowaniu,

 • podstawy systemów CI/CD i łączenia z Pythonem i Selenium,

 • dobre praktyki i standardy kodowania.