1.4. Installing Python

1.4.1. System Requirements

 1. Można korzystać ze swojego komputera i dowolnego systemu operacyjnego

 2. Zainstalowane najnowsze stabilne oficjalne wydanie Python (https://www.python.org/downloads/)

 3. Posiadać uprawnienia na komputerze do instalacji pakietów Python za pomocą pip

 4. Dostęp do internetu (zapewniany przez organizatora szkolenia)

 5. Jeżeli szkolenie będzie również dotyczyło współpracy z wykorzystaniem Git:

1.4.2. Install on Windows

 • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona z oficjalnej strony internetowej (https://www.python.org/downloads/)

 • Podczas instalacji pozostaw domyślne opcje

 • Dodaj do PATH (ważne! - inaczej nie uruchomi się w trybie poleceń cmd)

 • Uwaga: Jeżeli zainstalujesz Python, ale nie zaznaczysz aby dodać go do PATH, plik wykonywalny możesz znaleźć w C:\Users\%User_name%\AppData\Local\Programs\Python\Python_version\Scripts\

1.4.3. Install on macOS

 • macOS ma zainstalowaną starą wersję Pythona

 • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona z oficjalnej strony internetowej (https://www.python.org/downloads/)

 • Alternatywnie użyj brew install python3 - (opis instalacji brew: https://brew.sh)

1.4.4. Install on Linux

 • Niemalże wszystkie dystrybucje Linuxa posiadają zainstalowanego Pythona

 • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona z oficjalnej strony internetowej (https://www.python.org/downloads/)

 • Alternatywnie zainstaluj używając managera pakietów dla dystrybucji z której korzystasz:

  • apt - Debian, Ubuntu

  • snap - Ubuntu

  • yum - SuSe

  • emerge - Gentoo

  • rpm - RedHat, Fedora

1.4.5. Verify

 1. Wykonaj w terminalu python3 --version - sprawdzanie wersji Python

 2. Wykonaj w terminalu pip3 --version - sprawdzanie wersji managera pakietów pip

 3. Wykonaj w terminalu python3 - weryfikacja uruchomienia interpretera Python

1.4.6. Setup for Python Programming Course

 • Dla szkolenia z podstaw programowania w Python

 • Pobierz i zainstaluj najnowszy PyCharm Community (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/)

 • Zaznaczaj domyślne opcje dla PyCharm

 • Pamiętaj aby powiązać z plikami .py

1.4.7. Setup for Numerical Analysis, Data Science or Machine Learning Course

 • Dla szkolenia z Analizy Numerycznej lub Machine Learning

 • Zainstalować: pip3 install --upgrade jupyter numpy pandas matplotlib scikit-learn statsmodels seaborn bokeh