1.1. Setup

1.1.1. Requirements

Note

Trainer will use PyCharm. If you choose any other IDE, make sure you know how to use refactoring options.

1.1.2. Assignments

1.1.2.1. About Setup IDE

 • Assignment: About Setup IDE

 • Complexity: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time: 5 min

 • Filename: TODO

English:

Todo

English Translation

Polish:
 1. Trener poda Ci link do repozytorium

 2. Stwórz projekt w Twoim IDE wykorzystując opcję 'Create from VCS'

 3. Kliknij "clone" i zaczekaj na pobranie repozytorium

 4. Jeżeli PyCharm zapyta Cię o autoryzację, wybierz opcję "Use Token" i "Generate"

 5. Po stworzeniu projektu załóż katalog gdzie będziesz przechowywał kod tworzony podczas szkolenia

  • Katalog ma mieć nazwę jak Twoje imie i pierwsza litera nazwiska, np. JanT, MarkW lub MelissaL

  • W nazwie katalogu nie powinno być polskich znaków diakrytycznych

  • W nazwie katalogu nie powinno być spacji ani żadnych znaków specjalnych

 6. WAŻNE: Już do końca szkolenia w tym katalogu będą tworzone rozwiązania do wszystkich zadań

 7. Dzięki oddzielnym katalogom dla każdego uczestnika unikniemy konfliktów w Git

1.1.2.2. About Setup Interpreter

 • Assignment: About Setup Interpreter

 • Filename: about_interpreter.py

 • Complexity: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time: 3 min

English:
 1. In your directory create file about_interpreter.py

 2. If question about adding file to GIT repository pops-up, mark checkbox "Always add" and click "Yes"

 3. Use code from "Given" section (see below)

 4. Run code in your IDE (right click on code -> "Run File in Python Console")

 5. What Python version is installed?

 6. Compare result with "Tests" section (see below)

 7. Write result (version number) in shared spreadsheet

Polish:
 1. W swoim katalogu stwórz plik about_interpreter.py

 2. Jeżeli wyskoczy pytanie czy dodać plik do repozytorium GIT, zaznacz checkbox "Always add" i wybierz "Yes"

 3. Użyj kodu z sekcji "Given" (patrz poniżej)

 4. Uruchom kod swoim IDE (prawy klawisz myszy na kodzie -> "Run File in Python Console")

 5. Jaka wersja Python jest zainstalowana?

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Tests" (patrz poniżej)

 7. Zapisz rezultat (numer wersji) we współdzielonym arkuszu kalkulacyjnym

Given:
import sys
print(sys.version[:6])
Tests:
>>> import sys
>>> print(sys.version[:6])
3.9.0

1.1.2.3. About Setup VCS

 • Assignment: About Setup VCS

 • Filename: gitignore

 • Complexity: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time: 3 min

English:

Todo

English Translation

Polish:
 1. W Twoim IDE

 2. Upewnij się, że w repozytorium jest plik .gitignore i ma zawartość

 3. Kliknij prawym klawiszem na nazwę projektu

 4. Z menu wybierz Git -> Commit Directory... lub użyj skrótu klawiszowego ctrl+k

 5. Wpisać opis zmian (np. Python szkolenie)

 6. Na dole wybrać Commit and Push

 7. Jeżeli wyskoczy informacja o niekatulanym branchu i zapytanie czy odświeżyć, zaznacz checkbox "Remember the update method and update silently in future" i wybierz "Yes"

 8. Sprawdzić Github

../../_images/pycharm-vsc-merge-rebase1.png

Figure 1.1. Jeżeli wyskoczy informacja o odrzuceniu pusha, zaznacz checkbox "Remember the update method and update silently in future" i wybierz "Rebase"