7.2. File Access Modes

7.2.1. Write

 • mode='wt' - write in text mode

 • mode='wb' - write in binary mode

 • mode='w' - write in text mode (alias to "wt")

 • mode='wt+' - open for updating (reading and writing)

 • mode='wb+' - open for updating (reading and writing)

 • mode='w+' - open for updating (reading and writing) (alias to "wt+")

FILE = r'/tmp/myfile.txt'
data = 'We choose to go to the Moon...'

with open(FILE, mode='w'):
  file.write(data)

7.2.2. Append

 • mode='at' - append in text mode

 • mode='ab' - append in binary mode

 • mode='a' - append in text mode (alias to "at")

 • mode='at+' - open for updating (reading and writing)

 • mode='ab+' - open for updating (reading and writing)

 • mode='a+' - open for updating (reading and writing) (alias to "at+")

FILE = r'/tmp/myfile.txt'
data = 'We choose to go to the Moon...'

with open(FILE, mode='a'):
  file.write(data)

7.2.3. Read

 • mode='rt' - read in text mode (default)

 • mode='rb' - read in binary mode

 • mode='r' - read in text mode (alias to "wt")

 • mode='rt+' - open for updating (reading and writing)

 • mode='rb+' - open for updating (reading and writing)

 • mode='r+' - open for updating (reading and writing) (alias to "rt+")

 • If no mode is specified, the default mode is "rt"

FILE = r'/tmp/myfile.txt'

with open(FILE):
  data = file.read()
FILE = r'/tmp/myfile.txt'

with open(FILE, mode='r'):
  data = file.read()

7.2.4. Exception Handling

FILE = r'/tmp/myfile.txt'

try:
  with open(FILE) as file:
    print(file.read())

except FileNotFoundError:
  print('File does not exist')

except PermissionError:
  print('Permission denied')

7.2.5. Assignments

7.2.5.1. File Access Error

English
 1. Using input() ask user for a file path

 2. Print file content

 3. Handle exception for not existing file

 4. Handle exception for not having sufficient permissions

Polish
 1. Używając input() zapytaj użytkownika o ścieżkę do pliku

 2. Wypisz zawartość pliku

 3. Obsłuż wyjątek dla nieistniejącego pliku

 4. Obsłuż wyjątek dla braku wystarczających uprawnień