2.1. Classification

2.1.2. Structural Design Patterns

 • Adapter (klasowy i obiektowy)

 • Most (ang. Bridge) (obiektowy)

 • Kompozyt (ang. Composite) (obiektowy)

 • Dekorator (ang. Decorator) (obiektowy)

 • Fasada (ang. Façade) (obiektowy)

 • Pyłek (ang. Flyweight) (obiektowy)

 • Pełnomocnik (ang. Proxy) (obiektowy)

2.1.3. Creational Design Patterns

 • Metoda wytwórcza (ang. Factory Method) (klasowy)

 • Fabryka Abstrakcyjna (ang. Abstract Factory) (obiektowy)

 • Budowniczy (ang. Builder) (obiektowy)

 • Prototyp (ang. Prototype) (obiektowy)

 • Singleton (obiektowy)

2.1.4. Behavioral Design Patterns

 • Łańcuch zobowiązań (ang. Chain of Responsibility) (obiektowy)

 • Polecenie (ang. Command) (obiektowy)

 • Interpreter (ang. Interpreter) (klasowy)

 • Interactor (obiektowy)

 • Mediator (ang. Mediator) (obiektowy)

 • Pamiątka (ang. Memento) (obiektowy)

 • Obserwator (ang. Observer) (obiektowy)

 • Stan (ang. State) (obiektowy)

 • Strategia (ang. Strategy) (obiektowy)

 • Metoda szablonowa (ang. Template Method) (klasowy)

 • Odwiedzający (ang. Visitor) (obiektowy)

2.1.5. Paradigm

 • Wzorzec EFAP (ang. It's easier to ask for forgiveness than permission)

 • Metaclasses

 • Borg

 • Mixin