1.4. ReST and Sphinx documentation

1.4.1. reStructuredText vs. Markdown

1.4.2. Format reStructuredText

1.4.2.1. Po co?

1.4.2.2. Paragrafy

 • newline

1.4.2.3. Nagłówki

 • Tytuł

 • Nagłówek pierwszego poziomu

 • Nagłówek drugiego poziomu

 • Nagłówek trzeciego poziomu

 • Nagłówek czwartego poziomu (czy stosować?)

1.4.2.4. Odnośniki

 • Wewnątrz dokumentu

 • numref

 • na zewnątrz dokumentu

1.4.2.5. Obrazki i media

 • figure (scale, name, align, podpisy pod obrazkami)

1.4.2.6. Specjalne wstawki

 • .. todo::

1.4.2.7. Listingi kodu

 • Osadzone

 • Z plików zewnętrznych

1.4.2.8. TODO

1.4.2.9. Listy

 • listy nieuporządkowane

 • listy numerowane

 • jednopoziomowe i zagnieżdżone

 • listy mieszane

1.4.2.10. Tabele

 • Table

 • List Table

 • CSV Table

1.4.2.11. Cytowanie

 • cite

 • bibtex

1.4.3. Sphinx

1.4.3.1. Zależności

 • requirements.txt

  # Minimalne wymaganie
  sphinx==3.2.*
  
  # Theme Read the Docs
  sphinx_rtd_theme
  
  # System cytowania i parsowanie bibtex
  sphinxcontrib-bibtex
  
  # Jeżeli chcemy generować slajdy RevealJS
  sphinxjp.themes.revealjs
  

1.4.3.2. Config

 • Wersja na podstawie hasha git

1.4.3.3. Dobre praktyki

 • podział na rozdziały

 • rozkład katalogów

 • listingi kodu

 • zdjęcia

 • dane w tabelkach CSV

 • konwencja nazewnicza plików

 • konwencja nazewnicza figure, csv-table, literalinclude

1.4.3.4. Generowanie dokumentacji

 • Table of Contents

1.4.3.5. toctree

1.4.3.6. Automatyczne odpalanie doctestów do listingów kodu

1.4.3.7. Osadzanie LaTeX

1.4.3.8. Budowanie

 • make html

 • make singlehtml

 • make pdf

 • generowanie Word (docx) -> pandoc

1.4.4. Read the docs

1.4.5. Assignments

1.4.5.1. Dokumentacja

 • Assignment: Dokumentacja

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 30 lines

 • Estimated time of completion: 13 min

 • Filename: TODO

English:

Todo

English Translation

Polish:
 1. Za pomocą sphinx-quickstart stwórz dokumentację.

 2. Zmień theme na sphinx_rtd_theme

 3. Dokument zatytułuj "Szkolenie z Pythona"

 4. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu "Obrazki i teksty" i w nim osadź obrazek jako figure, wraz tekstem opisującym, obrazek ma być połowy wielkości i wycentrowany, nazwany

 5. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu "Lorem Ipsum" i wklej tekst lorem ipsum do dokumentacji.

 6. W tekście lorem ipsum wstaw numref do obrazka

 7. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu i zamieść tabelę Irysów na podstawie danych Iris Dataset

 8. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu "Listingi kodu" i osadź dwa swoje skrypty z poprzednich zadań:

  • książka adresowa jako literalinclude w nagłówku drugiego poziomu "Książka Adresowa"

  • prosty skrypt jako code-block w nagłówku drugiego poziomu "Pozostałe przykłady"

  • które podejście jest lepsze?

 9. Tekst lorem ipsum oznacz jako cytowanie cycerona wykorzystując bibtext

Given:
DATA = 'https://raw.githubusercontent.com/AstroMatt/book-python/master/_data/csv/iris.csv'