1.4. Dragon v3.0

 • Assignment: Dragon v3.0

 • Complexity: hard

 • Lines of code: 50 lines

 • Time: 21 min

../../_images/dragon.gif

Figure 1.14. Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

1.4.1. English

1.4.2. Polish

 1. Dodaj możliwość poruszania się smoka i bohatera w 3 wymiarach

 2. Bohater może należeć do drużyny, który może składać się maks z 6 postaci (różnych klas)

 3. Żadna z istot na planszy nie może wyjść poza zakres ekranu

 4. Bohater może dodatkowo założyć ekwipunek i może być to wiele obiektów na raz

 5. Każdy z przedmiotów ma swoją nazwę, typ oraz modyfikator

  1. zbroję (dodatkowe punkty obrony, np. +10%)

  2. tarczę (dodatkowe punkty obrony, np. +5%)

  3. miecz (dodatkowe punkty ataku, np. +5%)

 6. Zbroja i tarcza chroni przed uderzeniami obniżając ilość obrażeń o wartość obrony

 7. Miecz zwiększa ilość zadawanych obrażeń

 8. Obrażenia smoka maleją z sześcianem odległości (zianie ogniem)

 9. Bohater nie może zadawać obrażeń jak jest dalej niż 50 punktów od przeciwnika

 10. Wszystkie istoty mogą levelować a bazowe punty życia i obrażeń się zmieniają z poziomem

 11. Przeprowadź symulację walki. Kto zginie pierwszy?

 12. Wymagania niefunkcjonalne:

  1. Zadanie jest symulacją procesu developmentu

  2. Trener zachowuje się jak Product Owner z niewielką techniczną wiedzą

  3. Ty jesteś inżynierem oprogramowania, który musi podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje

  4. Zadanie jest tylko narracją do demonstracji OOP i dobrych praktyk programowania

  5. Wyliczona pozycja Smoka na końcu gry powinna być x=20, y=40

  6. Możesz wprowadzać dodatkowe pola, metody, funkcje, zmienne, stałe, klasy, obiekty, co tylko chcesz

  7. Nie korzystaj z modułów spoza standardowej biblioteki Pythona

  8. Zadanie jest specyfikacją wymagań biznesowych, a nie dokumentacją techniczną, tj. "co Smok ma robić, a nie jak to ma robić"

  9. Nie musisz trzymać się kolejności punktów i podpunktów w zadaniu

  10. Jest to wersja alpha więc bez dodatkowych funkcjonalności (np. sprawdzanie koordynatów, wychodzenia poza planszę itp.)

  11. Możesz stworzyć testy, np. unittest lub doctest

  12. Nie przeglądaj rozwiązań ani treści kolejnych części zadania; jeżeli zaglądniesz w przód, to zepsujesz sobie zabawę i naukę

1.4.3. Solution

 • EN: Note, that this will spoil your fun and learning

 • PL: Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution