1.4. Dragon Sprint 3

 • Assignment: Dragon Sprint 3

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 20 lines

 • Time: 21 min

 • Warning: Don't delete code, assignment will be continued

../../_images/dragon.gif

Figure 1.19. Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

1.4.1. English

1.4.2. Polish

Wymagania niefunkcjonalne:

 1. Zapisz (commit) i wypchnij (push) aktualny stan repozytorium

 2. Zmodyfikuj kod gry z poprzedniej wersji zadania

 3. Zapisz kod do rozwiązania zadania w katalogu dragon

 4. Po zakończeniu dodaj wszystkie pliki z dragon do repozytorium

 5. Zapisz i wypchnij zmiany do centralnego repozytorium (Github)

Wymagania funkcjonalne:

 1. Dodaj możliwość poruszania w 3 wymiarach

 2. Nie można wyjść poza obszar ekranu:

  1. x od 0 do 1920

  2. y od 0 do 1080

  3. z od -100 do +100

 3. Jeżeli postać dojdzie do granicy ekranu, to przesuwając dalej, pozycja będzie ustawiona na brzegową wartość w danej osi

1.4.3. Solution

 • EN: Note, that this will spoil your fun and learning

 • PL: Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution