1.5. Dragon Sprint 4

 • Assignment: Dragon Sprint 4

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 20 lines

 • Time: 21 min

 • Warning: Don't delete code, assignment will be continued

../../_images/dragon.gif

Figure 1.20. Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

1.5.1. English

1.5.2. Polish

Wymagania niefunkcjonalne:

 1. Zapisz (commit) i wypchnij (push) aktualny stan repozytorium

 2. Zmodyfikuj kod gry z poprzedniej wersji zadania

 3. Zapisz kod do rozwiązania zadania w katalogu dragon

 4. Po zakończeniu dodaj wszystkie pliki z dragon do repozytorium

 5. Zapisz i wypchnij zmiany do centralnego repozytorium (Github)

Wymagania funkcjonalne:

 1. Dodaj statusy, które są aktualizowane na podstawie życia:

  1. "Full Health" - gdy punkty życia 100%

  2. "Injured" - gdy punkty życia 99% - 75%

  3. "Badly Wounded" - gdy punkty życia 74% - 25%

  4. "Near Death" - gdy punkty życia 24% - 1%

  5. "Dead" - gdy punkty życia poniżej lub równe 0%

 2. Dodaj tekstury, które są aktualizowane na podstawie życia:

  1. tekstura żyjącego: img/dragon/alive.png

  2. tekstura martwego: img/dragon/dead.png

 3. Kiedy punkty życia spadną do lub poniżej zera:

  1. istocie nie można zadawać więcej obrażeń

  2. istota nie może zadawać obrażeń

  3. istota nie może się poruszać

1.5.3. Solution

 • EN: Note, that this will spoil your fun and learning

 • PL: Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution