1.6. Dragon Sprint 5

 • Assignment: Dragon Sprint 5

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 50 lines

 • Time: 34 min

 • Warning: Don't delete code, assignment will be continued

../../_images/dragon.gif

Figure 1.21. Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

1.6.1. English

1.6.2. Polish

Wymagania niefunkcjonalne:

 1. Zapisz (commit) i wypchnij (push) aktualny stan repozytorium

 2. Zmodyfikuj kod gry z poprzedniej wersji zadania

 3. Zapisz kod do rozwiązania zadania w katalogu dragon

 4. Po zakończeniu dodaj wszystkie pliki z dragon do repozytorium

 5. Zapisz i wypchnij zmiany do centralnego repozytorium (Github)

Wymagania funkcjonalne:

 1. Stwórz bohatera o nazwie "Pan Twardowski":

  1. punkty życia: losowo od 25 do 75

  2. obrażenia: losowo od 1 do 12

  3. klasa postaci: domyślnie "Warrior"

  4. może przyjmować obrażenia

  5. może zginąć

  6. może poruszać się po planszy

  7. tekstura żyjącego: img/twardowski/alive.png

  8. tekstura martwego: img/twardowski/dead.png

  9. po śmierci wyrzuca całe złoto i wyświetla ostatnią pozycję

 2. Przeprowadź walkę na śmierć i życie pomiędzy bohaterem a smokiem.

1.6.3. Solution

 • EN: Note, that this will spoil your fun and learning

 • PL: Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution