3. Dragon (version release candidate)

  • Complexity level: hard

  • Lines of code to write: 50 lines

  • Estimated time of completion: 30 min

  • Solution: solution/dragon_rc.py

../_images/dragon.gif

Figure 3.2. Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

  1. Dodaj możliwość poruszania się smoka i bohatera w 3 wymiarach

  2. Bohater może należeć do drużyny, który może składać się maks z 6 postaci (różnych klas)

  3. Żadna z istot na planszy nie może wyjść poza zakres ekranu

  4. Bohater może dodatkowo założyć ekwipunek i może być to wiele obiektów na raz

  5. Każdy z przedmiotów ma swoją nazwę, typ oraz modyfikator

    • zbroję (dodatkowe punkty obrony, np. +10%)

    • tarczę (dodatkowe punkty obrony, np. +5%)

    • miecz (dodatkowe punkty ataku, np. +5%)

  6. Zbroja i tarcza chroni przed uderzeniami obniżając ilość obrażeń o wartość obrony

  7. Miecz zwiększa ilość zadawanych obrażeń

  8. Obrażenia smoka maleją z sześcianem odległości (zianie ogniem)

  9. Bohater nie może zadawać obrażeń jak jest dalej niż 50 punktów od przeciwnika

  10. Wszystkie istoty mogą levelować a bazowe punty życia i obrażeń się zmieniają z poziomem

  11. Przeprowadź symulację walki. Kto zginie pierwszy?