4.7. Array Attributes

4.7.1. Dimensions

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a.ndim     # 1
a.size     # 3
a.shape     # (3,)
len(a)     # 3
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a.ndim     # 2
a.shape     # (2, 3)
a.size     # 6
len(a)     # 2
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a.ndim     # 2
a.shape     # (3, 3)
a.size     # 9
len(a)     # 3
import numpy as np


a = np.array([[[ 1, 2, 3],
        [ 4, 5, 6],
        [ 5, 6, 7]],
       [[11, 22, 33],
        [44, 55, 66],
        [77, 88, 99]]])

a.ndim     # 3
a.shape     # (2, 3, 3)
a.size     # 18
len(a)     # 2

4.7.2. Data

 • int64 takes 64 bits (8 bytes of memory)

 • strides inform how many bytes numpy has to jump to access values in each dimensions

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a.itemsize   # 8
a.strides    # (8,)
a.data     # <memory at 0x10cdfaa10>
list(a.data)  # NotImplementedError: multi-dimensional sub-views are not implemented
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a.itemsize   # 8
a.strides    # (24, 8)
a.data     # <memory at 0x10caefbb0>
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a.itemsize   # 8
a.strides    # (24, 8)
a.data     # <memory at 0x10cf92210>

4.7.3. Assignments

4.7.3.1. Numpy Attributes

English
 1. Set random seed to zero.

 2. Create a: ndarray with size 16x16.

 3. Structure must contains random digits 0-9 (inclusive).

 4. Print:

  • number of dimensions;

  • number of elements;

  • data type;

  • element size;

  • shape;

  • strides.

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero.

 2. Stwórz a: ndarray o rozmiarze 16x16.

 3. Struktura musi zawierać losowe cyfry 0-9 (włącznie).

 4. Wypisz:

  • liczbę wymiarów,

  • liczbę elementów,

  • typ danych,

  • rozmiar elementu,

  • kształt,

  • przeskoki (strides).

The whys and wherefores
 • Defining ndarray

 • Using np.random.seed()

 • Generating random np.array