4.12. Array Rounding

4.12.1. Floor

import numpy as np


a = np.array([1., 1.00000001, 1.99999999])

np.floor(a)
# array([1., 1., 1.])

4.12.2. Ceil

import numpy as np


a = np.array([1., 1.00000001, 1.99999999])

np.ceil(a)
# array([1., 2., 2.])

4.12.3. Round

 • Round elements of the array to the nearest integer.

 • There is no np.round() method

 • Only np.rint()

import numpy as np


a = np.array([1., 1.00000001, 1.99999999])

np.rint(a)
# array([1., 1., 2.])

4.12.4. Clip

 • Increase smaller values to lower bound

 • Decrease higher values to upper bound

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a.clip(2, 5)
# array([2, 2, 3])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a.clip(2, 5)
# array([[2, 2, 3],
#    [4, 5, 5]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a.clip(2, 5)
# array([[2, 2, 3],
#    [4, 5, 5],
#    [5, 5, 5]])
import numpy as np


a = np.array([[-2, -1, 0],
       [0, 1, 2]])


a.astype(bool)
# array([[ True, True, False],
#    [False, True, True]])

a.clip(0, 1)
# array([[0, 0, 0],
#    [0, 1, 1]])

a.clip(0, 1).astype(bool)
# array([[False, False, False],
#    [False, True, True]])

4.12.5. Assignments

4.12.5.1. Clip

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 3 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Solution: solution/numpy_clip.py

English
 1. Set random seed to zero

 2. Generate a: ndarray of 21 random integers from 0 to 100 (exclusive)

 3. Change shape to 7x3

 4. Clip numbers only in first column to 50 (inclusive) to 80 (exclusive)

 5. Print a

 6. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Wygeneruj a: ndarray z 21 losowymi liczbami całkowitymi od 0 do 100 (rozłącznie)

 3. Zmień kształt na 7x3

 4. Przytnij liczby w pierwszej kolumnie od 50 (włącznie) do 80 (rozłącznie)

 5. Wypisz a

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Output
a: ndarray
# array([[50, 47, 64],
#    [67, 67, 9],
#    [79, 21, 36],
#    [79, 70, 88],
#    [79, 12, 58],
#    [65, 39, 87],
#    [50, 88, 81]])