5.19. DataFrame Sample

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

df = pd.DataFrame(
  columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight'],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=7),
  data = np.random.randn(7, 4))

df
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.2. Tail

df.tail(2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.tail(n=1)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.3. First

df.first('Y')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.first('M')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.first('D')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893

df.first('W')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674

5.19.4. Last

df.last('Y')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('M')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('D')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('W')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.5. Sample

 • 1/4 is 25%

 • .05 is 5%

 • 0.5 is 50%

 • 1.0 is 100%

Listing 5.175. n number or fraction random rows with and without repetition
df.sample()
#         Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274

df.sample(2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165

df.sample(n=2, replace=True)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.sample(frac=1/4)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.sample(frac=0.5)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

5.19.6. Reset Index

df.sample(frac=1.0).reset_index()
#    index  Morning   Noon  Evening Midnight
# 0 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 1 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 3 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 4 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
# 5 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 6 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
import pandas as pd

DATA = [
  {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'},
  {'sepal_length': 5.9, 'sepal_width': 3.0, 'petal_length': 5.1, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
  {'sepal_length': 6.0, 'sepal_width': 3.4, 'petal_length': 4.5, 'petal_width': 1.6, 'species': 'versicolor'},
  {'sepal_length': 7.3, 'sepal_width': 2.9, 'petal_length': 6.3, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
  {'sepal_length': 5.6, 'sepal_width': 2.5, 'petal_length': 3.9, 'petal_width': 1.1, 'species': 'versicolor'},
  {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'}
]

df = pd.read_csv(DATA)

selected = df.sample(frac=0.02)
#   sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 98      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 64      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 105      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

selected.reset_index()
#  index sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 0   98      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 1   64      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 2  105      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

selected.reset_index(drop=True)
#  sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 0      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 1      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 2      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

5.19.7. Assignments

5.19.7.1. DataFrame Sample

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 8 min

 • Solution: solution/df_sample.py

English

Todo

English translation

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Wczytaj dane z DATA jako astro_flights: pd.DataFrame

 3. W danych kolumna "Order":

  • określa kolejność astronauty/kosmonauty w kosmosie

  • Czasami kilka osób leciało tym samym statkiem i ich numery powinny być takie same, a w danych jest NaN.

  • Wypełnij brakujące indeksy stosując df.ffill()

 4. Ustaw wszystkie wiersze w losowej kolejności

 5. Zresetuj index nie pozostawiając kopii zapasowej starego

 6. Wypisz

  • Pierwsze trzy wiersze

  • Ostatnie 10% wierszy

Input
DATA = 'https://python.astrotech.io/_static/astro-flights.csv'