5.19. DataFrame Select

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

df = pd.DataFrame(
  columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight'],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=7),
  data = np.random.randn(7, 4))

df
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.1. Select Records

5.19.1.1. First records

df.head(2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.head(n=1)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
df.first('Y')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.first('M')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.first('D')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893

df.first('W')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674

5.19.1.2. Last records

df.tail(2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.tail(n=1)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
df.last('Y')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('M')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('D')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('W')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.2. Query Records

 • df.where() Works with inplace=True

 • Use df.dropna() to remove NaN

 • Use df.fillna() to substitute value for NaN

5.19.2.1. Simple select

df[df['Morning'] > 0.0]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
query = df['Morning'] > 0.0

df[query]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
query = df['Morning'] > 0.0

df.where(query)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.2.2. Logical NOT

query = df['Midnight'] < 0.0

df[~query]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674

df.where(~query)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-05    NaN    NaN    NaN    NaN

5.19.2.3. Logical AND

 • In first and in second query

df[ (df['Morning']<0.0) & (df['Midnight']<0.0) ]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165
query = (df['Morning'] < 0.0) & (df['Midnight'] < 0.0)

df[query]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165
query1 = df['Morning'] < 0.0
query2 = df['Midnight'] < 0.0

df[query1 & query2]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165

df.where(query1 & query2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30   NaN    NaN    NaN    NaN
# 1999-12-31   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-01   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-02   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-03   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05   NaN    NaN    NaN    NaN

5.19.2.4. Logical OR

 • In first or in second query

query1 = df['Morning'] < 0.0
query2 = df['Midnight'] < 0.0

df[query1 | query2]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.where(query1 | query2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.2.5. Logical XOR

 • In first or in second, but not in both queries

query1 = df['Morning'] < 0.0
query2 = df['Midnight'] < 0.0

df[query1 ^ query2]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.where(query1 ^ query2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.19.3. Assignments

5.19.3.1. DataFrame Select

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Solution: solution/df_select.py

English

Todo

Translate to English

Polish
 1. Pobierz zbiór danych Iris Dataset data/iris.csv

 2. Korzystając z Pandas i kodowania UTF-8 wczytaj plik

 3. Przekonwertuj dane na pd.DataFrame

 4. Zmień nazwy kolejnych kolumn na:

  • Sepal length

  • Sepal width

  • Petal length

  • Petal width

  • Species

 5. Przefiltruj inplace kolumnę 'Petal length' i pozostaw wartości powyżej 2.0

 6. Wyświetl 5 pierwszych wierszy