5.24. DataFrame Select

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

df = pd.DataFrame(
  columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight'],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=7),
  data = np.random.randn(7, 4))

df
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
../../_images/pandas-select.png

Figure 5.13. Pandas Select Methods

5.24.1. Rationale

 • df.where() Works with inplace=True

 • Use df.dropna() to remove NaN

 • Use df.fillna() to substitute value for NaN

5.24.2. Query Data

df[df['Morning'] > 0.0]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
query = df['Morning'] > 0.0

df[query]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
query = df['Morning'] > 0.0

df.where(query)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.24.3. Logical NOT

query = df['Midnight'] < 0.0

df[~query]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674

df.where(~query)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-05    NaN    NaN    NaN    NaN

5.24.4. Logical AND

 • In first and in second query

1 & 1 -> 1
1 & 0 -> 0
0 & 1 -> 0
0 & 0 -> 0
df[ (df['Morning']<0.0) & (df['Midnight']<0.0) ]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165
query = (df['Morning'] < 0.0) & (df['Midnight'] < 0.0)

df[query]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165
query1 = df['Morning'] < 0.0
query2 = df['Midnight'] < 0.0

df[query1 & query2]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165

df.where(query1 & query2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30   NaN    NaN    NaN    NaN
# 1999-12-31   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-01   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-02   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-03   NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-04 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05   NaN    NaN    NaN    NaN

5.24.5. Logical OR

 • In first or in second query

1 | 1 -> 1
1 | 0 -> 1
0 | 1 -> 1
0 | 0 -> 0
query1 = df['Morning'] < 0.0
query2 = df['Midnight'] < 0.0

df[query1 | query2]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.where(query1 | query2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.24.6. Logical XOR

 • In first or in second, but not in both queries

1 ^ 1 -> 0
1 ^ 0 -> 1
0 ^ 1 -> 1
0 ^ 0 -> 0
query1 = df['Morning'] < 0.0
query2 = df['Midnight'] < 0.0

df[query1 ^ query2]
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.where(query1 ^ query2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.24.7. Assignments

5.24.7.1. DataFrame Select

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 8 min

 • Solution: solution/df_select.py

English

Todo

Translate to English

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Wczytaj dane z DATA jako iris: pd.DataFrame

 3. Przefiltruj inplace kolumnę 'Petal length' i pozostaw wartości powyżej 2.0

 4. Wyświetl 5 pierwszych wierszy

Input
DATA = 'https://python.astrotech.io/_static/iris-clean.csv'