5.9. Series Slicing

5.9.1. Numeric Index

import pandas as pd

s = pd.Series([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])

s
# 0  1.0
# 1  2.0
# 2  3.0
# 3  4.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[:2]
# 0  1.0
# 1  2.0
# dtype: float64

s[2:]
# 2  3.0
# 3  4.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[1:-2]
# 1  2.0
# 2  3.0
# dtype: float64

s[::2]
# 0  1.0
# 2  3.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[1::2]
# 1  2.0
# 3  4.0
# dtype: float64

5.9.2. String Index

 • Using string index upper and lower bound are inclusive!

 • String indexes has also numeric index underneath

import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s['a':'d']
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# dtype: float64

s['a':'d':2]
# a  1.0
# c  3.0
# dtype: float64

s['a':'d':'b']
# TypeError: '>=' not supported between instances of 'str' and 'int'

s['d':'a']
# Series([], dtype: float64)
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[:2]
# a  1.0
# b  2.0
# dtype: float64

s[2:]
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[1:-2]
# b  2.0
# c  3.0
# dtype: float64

s[::2]
# a  1.0
# c  3.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[1::2]
# b  2.0
# d  4.0
# dtype: float64
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd', 'eee'])

s
# aaa  1.0
# bbb  2.0
# ccc  3.0
# ddd  4.0
# eee  5.0
# dtype: float64

s['a':'b']
# aaa  1.0
# dtype: float64

s['a':'c']
# aaa  1.0
# bbb  2.0
# dtype: float64

5.9.3. Date Index

import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01-02':'2000-01-04']
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1999-12-30':'2000-01-04':2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s['1999-12-30':'2000-01-04':-1]
# Series([], Freq: -1D, dtype: float64)

s['2000-01-04':'1999-12-30':-1]
# 2000-01-03  5.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-01  3.0
# 1999-12-31  2.0
# 1999-12-30  1.0
# Freq: -1D, dtype: float64

s[:'1999']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000':]
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'1999-12']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01':]
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'2000-01-02']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01-02':]
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1999-12':'1999-12']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01':'2000-01-05']
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'2000-01-05':2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s[:'2000-01-03':-1]
# 2000-01-03  5.0
# Freq: -1D, dtype: float64
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0

s[1:3]
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:3]
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:3:2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s[::-1]
# 2000-01-03  5.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-01  3.0
# 1999-12-31  2.0
# 1999-12-30  1.0
# Freq: -1D, dtype: float64

5.9.4. Assignments

5.9.4.1. Series Slice Datetime

English
 1. Set random seed to zero

 2. Create pd.Series with 100 random numbers from standard distribution

 3. Series Index are following dates since 2000

 4. Slice dates from 2000-02-14 to end of February 2000

 5. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Stwórz pd.Series z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego

 3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku

 4. Wytnij daty od 2000-02-14 do końca lutego 2000

 5. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Output
s: pd.Series
# 2000-02-14  -0.509652
# 2000-02-15  -0.438074
# 2000-02-16  -1.252795
# 2000-02-17  0.777490
# 2000-02-18  -1.613898
# 2000-02-19  -0.212740
# 2000-02-20  -0.895467
# 2000-02-21  0.386902
# 2000-02-22  -0.510805
# 2000-02-23  -1.180632
# 2000-02-24  -0.028182
# 2000-02-25  0.428332
# 2000-02-26  0.066517
# 2000-02-27  0.302472
# 2000-02-28  -0.634322
# 2000-02-29  -0.362741
# Freq: D, dtype: float64
Hint
 • np.random.seed(0)

 • np.random.randn(10)

5.9.4.2. Slicing Slice Str

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create pd.Series with 26 random integers in range [10, 100)

 3. Name indexes like letters from ASCII alphabet (ascii_lowercase: str)

 4. Find middle letter of alphabet

 5. Slice from series 3 elements up and down from middle

 6. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz pd.Series z 26 losowymi liczbami całkowitymi z przedziału <10; 100)

 3. Nazwij indeksy jak kolejne litery alfabetu ASCII (ascii_lowercase: str)

 4. Znajdź środkową literę alfabetu

 5. Wytnij z serii po 3 elementy w górę i w dół od wyszukanego środka

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
ascii_lowercase = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
Output
s: pd.Series
# j  97
# k  80
# l  98
# m  98
# n  22
# o  68
# p  75
# dtype: int64
Hint
 • np.random.randint(..., ..., size=...)