2.7. Array Slice

2.7.1. 1-dimensional Array

Code 2.153. 1-dimensional Array
import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

a[1:5]     # array([2, 3, 4, 5])
a[3:8]     # array([4, 5, 6, 7, 8])

a[0:5]     # array([1, 2, 3, 4, 5])
a[:5]      # array([1, 2, 3, 4, 5])
a[5:9]     # array([6, 7, 8, 9])

a[5:len(a)]   # array([6, 7, 8, 9])
a[5:]      # array([6, 7, 8, 9])
a[-2:]     # array([8, 9])
a[-5:]     # array([5, 6, 7, 8, 9])
a[-6:-2]    # array([4, 5, 6, 7])

a[3:8:2]    # array([4, 6, 8])
a[-8:-3:2]   # array([2, 4, 6])
a[::2]     # array([1, 3, 5, 7, 9])
a[1::2]     # array([2, 4, 6, 8])

a[0:len(a)]   # array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
a[0:]      # array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
a[:len(a)]   # array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
a[:]      # array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

2.7.2. 2-dimensional Array

Code 2.154. Rows
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:]
# array([[1, 2, 3],
#    [4, 5, 6],
#    [7, 8, 9]])

a[1:]
# array([[4, 5, 6],
#    [7, 8, 9]])

a[:1]
# array([[1, 2, 3]])

a[1:3]
# array([[4, 5, 6],
#    [7, 8, 9]])

a[::2]
# array([[1, 2, 3],
#    [7, 8, 9]])

a[1::2]
# array([[4, 5, 6]])
Code 2.155. Columns
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:, 0]
# array([1, 4, 7])

a[:, 1]
# array([2, 5, 8])

a[:, 2]
# array([3, 6, 9])

a[:, -1]
# array([3, 6, 9])

a[:, 0:1]
# array([[1],
#    [4],
#    [7]])

a[:, 0:2]
# array([[1, 2],
#    [4, 5],
#    [7, 8]])

a[:, :2]
# array([[1, 2],
#    [4, 5],
#    [7, 8]])

a[:, ::2]
# array([[1, 3],
#    [4, 6],
#    [7, 9]])

a[:, 1::2]
# array([[2],
#    [5],
#    [8]])
Code 2.156. Rows and Columns
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[0:1, 0:1]
# array([[1]])

a[0:1, 0:2]
# array([[1, 2]])

a[0:1, 0:3]
# array([[1, 2, 3]])

a[0:2, 0:2]
# array([[1, 2],
#    [4, 5]])

a[-1:, -2:]
# array([[8, 9]])

a[::2, ::2]
# array([[1, 3],
#    [7, 9]])

a[1::2, 1::2]
# array([[5]])

a[[2,1], ::2]
# array([[7, 9],
#    [4, 6]])

2.7.3. Assignments

2.7.3.1. Numpy Slice 1

 • Assignment: Numpy Slice 1

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity: easy

 • Lines of code: 3 lines

 • Estimated time: 3 min

 • Filename: assignments/numpy_slice_1.py

English:
 1. Use data from "Given" section (see below)

 2. Print inner 2x2 elements

 3. Compare result with "Tests" section (see below)

Polish:
 1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)

 2. Wybierz wewnętrzne 2x2 elementy

 3. Porównaj wyniki z sekcją "Tests" (patrz poniżej)

Given:
DATA = np.array([
  [2, 8, 1, 5],
  [8, 8, 4, 4],
  [5, 5, 2, 5],
  [1, 0, 6, 0],
])

Tests:

>>> type(result)
np.ndarray
>>> result
array([[8, 4],
    [5, 2]])

2.7.3.2. Numpy Slice 2

 • Assignment: Numpy Slice 2

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity: easy

 • Lines of code: 3 lines

 • Estimated time: 3 min

 • Filename: assignments/numpy_slice_2.py

English:
 1. Use data from "Given" section (see below)

 2. Print inner 4x4 elements

 3. Inner matrix is exactly in the middle of outer

Polish:
 1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)

 2. Wypisz środkowe 4x4 elementy

 3. Środkowa macierz jest dokładnie w środku większej

Given:
DATA = np.array([[5, 0, 3, 3, 7, 9, 3, 5, 2, 4, 7, 6, 8, 8, 1, 6],
         [7, 7, 8, 1, 5, 9, 8, 9, 4, 3, 0, 3, 5, 0, 2, 3],
         [8, 1, 3, 3, 3, 7, 0, 1, 9, 9, 0, 4, 7, 3, 2, 7],
         [2, 0, 0, 4, 5, 5, 6, 8, 4, 1, 4, 9, 8, 1, 1, 7],
         [9, 9, 3, 6, 7, 2, 0, 3, 5, 9, 4, 4, 6, 4, 4, 3],
         [4, 4, 8, 4, 3, 7, 5, 5, 0, 1, 5, 9, 3, 0, 5, 0],
         [1, 2, 4, 2, 0, 3, 2, 0, 7, 5, 9, 0, 2, 7, 2, 9],
         [2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 9, 1, 4, 6, 8, 2, 3, 0],
         [0, 6, 0, 6, 3, 3, 8, 8, 8, 2, 3, 2, 0, 8, 8, 3],
         [8, 2, 8, 4, 3, 0, 4, 3, 6, 9, 8, 0, 8, 5, 9, 0],
         [9, 6, 5, 3, 1, 8, 0, 4, 9, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 2],
         [8, 6, 6, 9, 1, 6, 8, 8, 3, 2, 3, 6, 3, 6, 5, 7],
         [0, 8, 4, 6, 5, 8, 2, 3, 9, 7, 5, 3, 4, 5, 3, 3],
         [7, 9, 9, 9, 7, 3, 2, 3, 9, 7, 7, 5, 1, 2, 2, 8],
         [1, 5, 8, 4, 0, 2, 5, 5, 0, 8, 1, 1, 0, 3, 8, 8],
         [4, 4, 0, 9, 3, 7, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 5, 5]])
Tests:
result: np.ndarray
# array([[2, 0, 7, 5],
#    [1, 2, 9, 1],
#    [8, 8, 8, 2],
#    [4, 3, 6, 9]])
../_images/random-inner-sum.png

Figure 2.12. Inner 4x4 elements