3.6. Series Slicing

3.6.1. Numeric Index

import pandas as pd

s = pd.Series([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])

s
# 0  1.0
# 1  2.0
# 2  3.0
# 3  4.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[:2]
# 0  1.0
# 1  2.0
# dtype: float64

s[2:]
# 2  3.0
# 3  4.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[1:-2]
# 1  2.0
# 2  3.0
# dtype: float64

s[::2]
# 0  1.0
# 2  3.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[1::2]
# 1  2.0
# 3  4.0
# dtype: float64

3.6.2. String Index

 • Using string index upper and lower bound are inclusive!

 • String indexes has also numeric index underneath

import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s['a':'d']
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# dtype: float64

s['a':'d':2]
# a  1.0
# c  3.0
# dtype: float64

s['a':'d':'b']
# Traceback (most recent call last):
# TypeError: '>=' not supported between instances of 'str' and 'int'

s['d':'a']
# Series([], dtype: float64)
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[:2]
# a  1.0
# b  2.0
# dtype: float64

s[2:]
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[1:-2]
# b  2.0
# c  3.0
# dtype: float64

s[::2]
# a  1.0
# c  3.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[1::2]
# b  2.0
# d  4.0
# dtype: float64
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd', 'eee'])

s
# aaa  1.0
# bbb  2.0
# ccc  3.0
# ddd  4.0
# eee  5.0
# dtype: float64

s['a':'b']
# aaa  1.0
# dtype: float64

s['a':'c']
# aaa  1.0
# bbb  2.0
# dtype: float64

3.6.3. Date Index

import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01-02':'2000-01-04']
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1999-12-30':'2000-01-04':2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s['1999-12-30':'2000-01-04':-1]
# Series([], Freq: -1D, dtype: float64)

s['2000-01-04':'1999-12-30':-1]
# 2000-01-03  5.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-01  3.0
# 1999-12-31  2.0
# 1999-12-30  1.0
# Freq: -1D, dtype: float64

s[:'1999']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000':]
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'1999-12']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01':]
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'2000-01-02']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01-02':]
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1999-12':'1999-12']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01':'2000-01-05']
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'2000-01-05':2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s[:'2000-01-03':-1]
# 2000-01-03  5.0
# Freq: -1D, dtype: float64
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0

s[1:3]
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:3]
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:3:2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s[::-1]
# 2000-01-03  5.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-01  3.0
# 1999-12-31  2.0
# 1999-12-30  1.0
# Freq: -1D, dtype: float64

3.6.4. Assignments

3.6.4.1. Series Slice Datetime

 • Assignment: Series Slice Datetime

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 3 min

 • Filename: solution/series_slice_datetime.py

English:
 1. Set random seed to zero

 2. Create pd.Series with 100 random numbers from standard distribution

 3. Series Index are following dates since 2000

 4. Slice dates from 2000-02-14 to end of February 2000

 5. Compare result with "Tests" section (see below)

Polish:
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Stwórz pd.Series z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego

 3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku

 4. Wytnij daty od 2000-02-14 do końca lutego 2000

 5. Porównaj wyniki z sekcją "Tests" (patrz poniżej)

Tests:
s: pd.Series
# 2000-02-14  -0.509652
# 2000-02-15  -0.438074
# 2000-02-16  -1.252795
# 2000-02-17  0.777490
# 2000-02-18  -1.613898
# 2000-02-19  -0.212740
# 2000-02-20  -0.895467
# 2000-02-21  0.386902
# 2000-02-22  -0.510805
# 2000-02-23  -1.180632
# 2000-02-24  -0.028182
# 2000-02-25  0.428332
# 2000-02-26  0.066517
# 2000-02-27  0.302472
# 2000-02-28  -0.634322
# 2000-02-29  -0.362741
# Freq: D, dtype: float64
Hints:
 • np.random.seed(0)

 • np.random.randn(10)

3.6.4.2. Slicing Slice Str

 • Assignment: Slicing Slice Str

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 13 min

 • Filename: solution/series_slice_str.py

English:
 1. Use data from "Given" section (see below)

 2. Create pd.Series with 26 random integers in range [10, 100)

 3. Name indexes like letters from ASCII alphabet (ascii_lowercase: str)

 4. Find middle letter of alphabet

 5. Slice from series 3 elements up and down from middle

 6. Compare result with "Tests" section (see below)

Polish:
 1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)

 2. Stwórz pd.Series z 26 losowymi liczbami całkowitymi z przedziału <10; 100)

 3. Nazwij indeksy jak kolejne litery alfabetu ASCII (ascii_lowercase: str)

 4. Znajdź środkową literę alfabetu

 5. Wytnij z serii po 3 elementy w górę i w dół od wyszukanego środka

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Tests" (patrz poniżej)

Given:
ascii_lowercase = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
Tests:
s: pd.Series
# j  97
# k  80
# l  98
# m  98
# n  22
# o  68
# p  75
# dtype: int64
Hints:
 • np.random.randint(..., ..., size=...)