2.6. Datetime Timezones

2.6.1. Standard Library

 • Always keep dates and times only in UTC (important!)

 • Datetimes should be converted to local time only when displaying to user

 • Computerphile Time & Time Zones [VideoCom19]

 • Refer to Timezone Conversion for automated solution

2.6.1.1. Timezone Naive

 • datetime.utcnow() - produces timezone naive date!

Listing 2.78. Timezone naive datetimes.
from datetime import datetime


datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34)
# datetime.datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34)

datetime.now()
# datetime.datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34)

datetime.utcnow()
# datetime.datetime(1957, 10, 4, 17, 28, 34)

2.6.1.2. Timezone Aware

Listing 2.79. Timezone aware datetime
from datetime import datetime, timezone


datetime.now(tz=timezone.utc)
# datetime.datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34, tzinfo=datetime.timezone.utc)

datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34, tzinfo=timezone.utc)
# datetime.datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34, tzinfo=datetime.timezone.utc)

dt = datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34)
dt.replace(tzinfo=timezone.utc)
# datetime.datetime(1957, 10, 4, 19, 28, 34, tzinfo=datetime.timezone.utc)

datetime.utcnow(tz=timezone.utc)
# TypeError: utcnow() takes no keyword arguments

datetime.utcnow(timezone.utc)
# TypeError: utcnow() takes no arguments (1 given)

2.6.2. pytz

2.6.2.1. List of Timezones

Listing 2.80. pytz brings the Olson tz database into Python.
from pytz import timezone


timezone('UTC')
timezone('US/Eastern')
timezone('Europe/Warsaw')
timezone('Asia/Almaty')

2.6.2.2. From Naive to UTC

Listing 2.81. From naive to local time
from datetime import datetime
from pytz import timezone


my_date = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

timezone('UTC').localize(my_date)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15, tzinfo=<UTC>)

2.6.2.3. From Naive to Local

Listing 2.82. From naive to local time
from datetime import datetime
from pytz import timezone


my_date = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)

timezone('Asia/Almaty').localize(my_date)
# datetime.datetime(1961, 4, 12, 6, 7, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Almaty' +06+6:00:00 STD>)

2.6.2.4. From UTC to local time

Listing 2.83. From UTC to local time
from datetime import datetime
from pytz import timezone


my_date = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15, tzinfo=timezone('UTC'))

my_date.astimezone(timezone('Europe/Warsaw'))
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 3, 56, 15, tzinfo=<DstTzInfo 'Europe/Warsaw' CET+1:00:00 STD>)

2.6.2.5. Between timezones

 • Problem with precision

Listing 2.84. Between timezones
from datetime import datetime
from pytz import timezone


my_date = datetime(1961, 4, 12, 6, 7, tzinfo=timezone('Asia/Almaty'))

my_date.astimezone(timezone('Europe/Warsaw'))
# datetime.datetime(1961, 4, 12, 1, 59, tzinfo=<DstTzInfo 'Europe/Warsaw' CET+1:00:00 STD>)

2.6.3. Assignments

2.6.3.1. Datetime Timezone Convert

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Convert given date to datetime objects

 3. What was the time in:

  • London, United Kingdom

  • Moscow, Russian Federation

  • Warsaw, Poland

  • Tokyo, Japan

  • Sydney, Australia

  • Auckland, New Zealand

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Przekonwertuj podaną datę do obiektu datetime

 3. Wyświetl datę jaka była w:

  • London, Wielka Brytania

  • Moscow, Rosja

  • Warsaw, Polska

  • Tokyo, Japan

  • Sydney, Australia

  • Auckland, Nowa Zelandia

Input
DATA = '1969-07-21 02:56:15 UTC'
Extra Task
 1. Kosmodrom Bajkonur, Kazachstan

 2. Cape Canaveral, FL, USA

 3. Houston, TX, USA

 4. New York, USA

 5. South Pole

 6. North Pole