Install Python

General Requirements

 1. Można korzystać ze swojego komputera i dowolnego systemu operacyjnego

 2. Materiały szkoleniowe dostosowane są do Python 3.7 i 3.8 (nowsza wersja jest preferowana)

 3. Python może być zainstalowany albo za pomocą oficjalnej dystrybucji albo z pakietu Anaconda

 4. Wybór dystrybucji Python nie będzie miał wpływu na przebieg szkolenia

 5. Podczas szkolenia trener będzie korzystał z PyCharm jako środowisko programistyczne (IDE)

 6. Można korzystać z innego IDE, ale proszę zaznajomić się z nim przed szkoleniem

 7. Niestety nie będzie czasu na rozwiązywanie problemów technicznych z IDE

 8. Podczas instalacji PyCharm zaznacz opcję: "powiąż z rozszerzeniem plików .py" (nie jest to konieczne ale ułatwia pracę)

 9. Proszę o zainstalowanie Git i założenie darmowego konta na Github oraz potwierdzenie linka aktywacyjnego na mailu

 10. Odnośniki do pobierania oprogramowania:

 11. Dla szkolenia z Analizy Numerycznej lub Machine Learning dodatkowo trzeba:

  • Posiadać uprawnienia na komputerze do instalacji pakietów Python za pomocą pip

  • Do instalacji pakietów konieczny jest dostęp do internetu (zapewniany przez organizatora szkolenia)

  • Instalacja: pip3 install --upgrade jupyter numpy pandas matplotlib scikit-learn statsmodels seaborn bokeh

Install on macOS

 1. macOS domyślnie ma zainstalowaną starą wersję Pythona 2 (nie będziemy z niej korzystać)

 2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona

 3. Alternatywnie użyj Brew (https://brew.sh) i zainstaluj Python za pomocą: brew install python3

 4. Wykonaj w terminalu python --version - powinno wyświetlić wersję Python zgodną z wymaganiami kursu

 5. Wykonaj w terminalu pip --version - wersja pip w nie ma większego znaczenia, ale ważne aby polecenie nie wyrzuciło błędu (tzn. pip by był poprawnie zainstalowany)

Install on Linux

 1. Niemalże wszystkie dystrybucje Linuxa posiadają zainstalowanego Pythona

 2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona z oficjalnej strony internetowej (https://www.python.org/downloads/)

 3. Alternatywnie zainstaluj używając managera pakietów dla dystrybucji z której korzystasz:

  • apt - Debian, Ubuntu

  • snap - Ubuntu

  • yum - SuSe

  • emerge - Gentoo

  • rpm - RedHat, Fedora

 4. Wykonaj w terminalu python3 --version - powinno wyświetlić wersję Python zgodną z wymaganiami kursu

 5. Wykonaj w terminalu pip3 --version - wersja pip w nie ma większego znaczenia, ale ważne aby polecenie nie wyrzuciło błędu (tzn. pip by był poprawnie zainstalowany)

W Ubuntu może nie być pip wtedy trzeba uruchomić sudo apt update; sudo apt install --yes python3-pip

Install on Windows

_images/python-install-1c.png

Figure 1. Podczas instalacji Python zaznacz opcję (1) "Add Python to PATH" a następnie kontynuuj instalację z zalecanymi opcjami (2).

 1. Pobierz zgodną z wymaganiami kursu wersję Pythona

 2. Podczas instalacji Python zaznacz opcję "Add Python to PATH"

 3. Zainstaluj Python używając opcji "Install now", która ustawi domyślne opcje

 4. Wykonaj w terminalu python --version - powinno wyświetlić wersję Python zgodną z wymaganiami kursu

 5. Wykonaj w terminalu pip --version - wersja pip w nie ma większego znaczenia, ale ważne aby polecenie nie wyrzuciło błędu (tzn. pip by był poprawnie zainstalowany)

Warning

Uwaga, jeżeli opcja "Add Python to PATH" nie została zaznaczona podczas instalacji:

 • cmd nie wykryje polecenia python oraz pip

 • Trzeba będzie to dodać Python do PATH ręcznie:

  1. Kliknij przycisk start

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Komputer" i wybierz z menu: "Właściwości"

  3. Z menu po lewej stronie wybierz: "Zaawansowane ustawienia systemu" (wymaga uprawnień administracyjnych)

  4. Na zakładce "Zaawansowane" kliknąć przycisk "Zmienne środowiskowe..." (na dole po prawej)

  5. Z okienka "Zmienne systemowe" (dolne okienko - ważne!) wybrać zmienną Path (na dole listy) i kliknąć "Edytuj..."

  6. Na końcu pola "Wartość zmiennej" dopisać poniższe wartości

  7. Uwaga, nie kasować tego co już jest tylko dopisać na koniec

  8. Ścieżki muszą być rozdzielone średnikiem ";", tzn. dopisać na końcu pola, za pozostałymi wpisami treść ;ścieżka1;ścieżka2

  9. Ścieżki do dopisania:

   • %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\Python\Python38\

   • %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts\

  10. Sprawdź ścieżki przed dodaniem, gdyż w zależności od wersji katalog instalacji może się nieznacznie różnić (np. katalog Python38 w ścieżce)

  11. Po wprowadzeniu modyfikacji kliknij "OK", następnie "OK" dla okienka ze zmiennymi środowiskowymi oraz "OK" w okienku "Właściwości systemu"

  12. Trzeba zamknąć i uruchomić cmd ponownie

  13. Starsze wersje Windows wymagają wylogowania użytkownika i zalogowania się ponownie

 • Można to też zrobić z poziomu cmd: setx PATH "%PATH%;ścieżka1;ścieżka2"

 • Instrukcja z obrazkami: https://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm