1.2. Development Environment

1.2.1. What is IDE?

 • Integrated Development Environment

 • Refactoring

 • Syntax helping and highlighting

 • Type hinting and checking

 • VCS support

 • Virtualenv support

 • Debugging

 • Spell checking

 • Running code and inspections

 • File Scopes and views

 • Database explorer

 • Support for testing (doctest, unittest)

 • Jump to line in exceptions

1.2.2. How to Choose?

 • Nie ma znaczenia z jakiego IDE skorzystasz!

 • Do edycji skryptów Pythona wystarczy sam Notatnik lub Jupyter

 • W miarę rośnięcia złożoności projektu oraz ilości plików przyda nam się coś co ułatwi nam pracę

 • Dobre IDE pomoże Ci w refaktoringu, podpowiedziach typów, debuggingu oraz pracy z systemem kontroli wersji

 • PyCharm ma dwie wersję płatną oraz darmową, wersja darmowa w zupełności nam wystarczy

 • Ciekawą alternatywą może być PyDev - plugin do środowiska Eclipse

1.2.3. Which One is the Best?

 1. PyCharm Professional (Not-free)

 2. PyCharm Community

 3. Jupyter Notebook

 4. Visual Studio Code

 5. PyDev

 6. Spyder

 7. Atom

 8. Vim

Note

This are my preferences. Choosing best IDE is very opinionated.

1.2.4. Keyboard Shortcuts

Table 1.1. PyCharm Keyboard shortcuts

Key Combination

Action

ctrl + /

Comment multiple lines

alt + F12

Open Terminal

shift + F6

Refactor... Rename

tab

Indent (also used on multiple lines)

shift + tab

Un-indent (also used on multiple lines)

alt + 1

Show file drawer

Run

Show console

Actions

ctrl + g

Jump to line

ctrl + f

Search in file

ctrl + r

Replace in file

1.2.5. Assignments

1.2.5.1. About IDE Create from VCS

 • Assignment name: About IDE Create from VCS

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Solution: TODO

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Stwórz projekt w Twoim IDE wykorzystując opcję 'Create from VCS'

 2. Trener poda Ci link do repozytorium

 3. Sugestia: możesz zapisać katalog z projektem na pulpicie, aby łatwiej było znaleźć pliki

 4. Kliknij "clone" i zaczekaj na pobranie repozytorium

 5. Upewnij się, że w repozytorium jest plik .gitignore i ma zawartość

 6. Po stworzeniu projektu, załóż katalog o nazwie jak twoje nazwisko i imię nazwisko_imie

 7. WAŻNE: Już do końca książki w nim będą tworzone rozwiązania do wszystkich zadań

 8. Dzięki oddzielnym katalogom dla każdego uczestnika unikniemy konfliktów w Git

1.2.5.2. About IDE Create Project

 • Assignment name: About IDE Create Project

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Solution: TODO

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Stwórz projekt w Twoim IDE

 2. Wybierz "Pure Python" (opcja dostępna tylko w Pycharm Professional)

 3. Rozwiń listę Project Interpreter i ustaw aby korzystać z "Virtualenv"

 4. WAŻNE: Upewnij się, że masz Python 3.7 lub nowszy

 5. Po stworzeniu projektu, załóż katalog o nazwie jak twoje nazwisko i imię nazwisko_imie

 6. WAŻNE: Już do końca książki w nim będą tworzone rozwiązania do wszystkich zadań

1.2.5.3. About IDE Usage

 • Assignment name: About IDE Usage

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time of completion: 8 min

 • Solution: TODO

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Jak zrobić w Twoim IDE:

  • Run...

  • Run in console

  • Debug...

  • Python Console

  • Terminal

  • Full Screen

  • Distraction Free Mode

  • Reformat Code

  • Scope

 2. Jakie są skróty klawiszowe do poszczególnych opcji?

 3. Czym się różni Run... od Debug...?

 4. Czym się różni Python Console od Terminal

 5. Czym się różni Distraction Free Mode od Full Screen

 6. Ustaw Scope tak, aby ukryć katalog z Virtualenv

The whys and wherefores
 • Korzystanie z IDE

 • Uruchamianie debuggera

 • Znajomość różnicy między uruchamianiem i debuggingiem

 • Znajomość różnicy między terminalem i konsolą

1.2.5.4. About IDE Spellchecker

 • Assignment name: About IDE Spellchecker

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 0 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Solution: TODO

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Zainstaluj w PyCharm plugin 'Hunspell' (File -> Settings -> Plugins -> Marketplace -> 'Hunspell')

 2. Pobierz z https://github.com/LibreOffice/dictionaries/tree/master/pl_PL słownik .dic oraz .aff dla języka polskiego

 3. Skonfiguruj IDE do korzystania z tego słownika (File -> Settings -> Editor -> Spelling -> Add custom dictionary)

The whys and wherefores
 • Korzystanie z IDE

 • Konfiguracja IDE