1.1. Agenda

 1. Wprowadzenie do Django:

  • Instalacja Django

  • Plik konfiguracyjny

  • manage.py i jego opcje

  • Wbudowany serwer HTTP (nasłuchiwanie lokalne oraz na wszystkich interfejsach)

  • IDE oraz narzędzia dla programistów

  • Przykłady serwisów wykorzystujących Django

 2. Projekty:

  • Pojęcie projektu Django

  • Tworzenie nowego projektu

 3. Aplikacje:

  • Pojęcie projektu i aplikacji Django

  • Tworzenie nowej aplikacji

  • Struktura aplikacji

  • Reużywalność

 4. Modele:

  • Modele w Django

  • Typy pól

  • Relacje między modelami

  • Parametry pól, unikalność, wartości null, indeks w bazie, wymagalność pól

  • Ograniczenie wyboru

  • Auto uzupełnianie dat

  • Walidatory

  • Migracje i ich obsługa

  • Dump danych i przywracanie z backupu

  • Klasa Meta

 5. Panel administracyjny:

  • Tworzenie superusera

  • Konfiguracja panelu administracyjnego

  • Wyszukiwanie, filtrowanie, autocomplete

  • Tworzenie własnych filtrów

  • Rejestracja modeli

  • Fieldset, Radio Buttony, Checkboxy

  • Widgety

  • Annotated Fields

  • StackedInline i TabularInline

  • Wyświetlanie własnych pól za pomocą list_display

  • Ograniczanie listy wyników (get_queryset)

  • Miękkie kasowanie danych (bez usuwania z bazy)

  • Paginacja

  • Wstrzykiwanie własnych skryptów Java Script oraz styli CSS

  • Modyfikacja wyglądu panelu administracyjnego przez nadpisywanie template’ów

 6. ORM:

  • Tworzenie prostych zapytań przy pomocy ORM

  • Tworzenie obiektów, zapis do bazy, aktualizacja

  • Pobieranie obiektów, filtrowanie, łączenie zapytań, sortowanie

  • Zaawansowane zapytania: obiekty Q, wyrażenia F, grupowanie i agregacje

  • Wiele baz danych na raz

  • Inżynieria wsteczna bazy (inspectdb)

  • Podglądanie zapytań do bazy danych

  • Managery dla modeli

 7. Routing URL:

  • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych

  • Mechanizmy rozwiązywania URL przez Django

  • Łączenie widoków z odpowiednimi URL

  • Rozwiązywanie wsteczne URL

  • Przekierowania

  • Wersjonowanie

 8. Widoki:

  • Statusy HTTP, nagłówki zapytań i odpowiedzi

  • Widoki klasowe i funkcyjne

  • Widoki generyczne

  • Widoki asynchroniczne

  • Obsługa błędów

  • Obsługa różnych typów zapytań (JSON, HTTP, CSV)

  • Odczytywanie danych z zapytania

  • Dekoratory ograniczające dostęp

 9. Szablony:

  • Składnia szablonów: Zmienne, Znaczniki, Filtry

  • Obsługa URL

  • Hierarcha, dziedziczenie i separacja powtarzalnych części kodu

  • Templatetag

  • Pliki statyczne: obrazki, css, java script

 10. Formularze:

  • Klasa Form: typy, definiowanie pól formularza

  • Wyświetlanie formularzy

  • Walidacja formularza

  • Obsługa błędów

  • Tworzenie formularzy bezpośrednio z modelu

  • CSRF

 11. Middleware:

  • Mechanizm przetwarzania żądań

  • Tworzenie własnych middleware

 12. i18n, l10n:

  • Obsługa różnych formatów dat

  • Praca ze strefami czasowymi

  • Tłumaczenie szablonów i nazw pól (ugettext_lazy)

  • Obsługa różnych formatów numerycznych

  • Tłumaczenie plików Java Script

 13. Autoryzacja i uwierzytelnianie w aplikacji Django:

  • System uwierzytelniania Django (django.contrib.auth)

  • Logowanie

  • Mechanizm sesji

  • Definiowanie uprawnień dla użytkownika i grup

  • Ograniczanie dostępu do widoków

 14. API:

  • Tworzenie własnych endpointów

  • Obsługa zapytań POST, GET, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS

  • Wersjonowanie API

  • Django REST API

  • Websockets

  • Generowanie dokumentacji do API

  • Django Extensions Graph

  • CSRF oraz CORS

 15. Custom Fields:

  • Tworzenie własnych pól

 16. Django i skrypty:

  • Tworzenie skryptów wykorzystujących modele i ORM Django

  • Tworzenie własnych Management Commands

 17. Testowanie aplikacji Django:

  • Wprowadzenie do modułu django.test

  • Klasa TestCase i asercje specyficzne dla Django

  • Klient Testowy

  • Klasa Response

  • Fixtures

  • Django Debug Toolbar

  • CI/CD aplikacji Django

 18. Aplikacja Django w środowisku produkcyjnym:

  • Nginx, uWSGI, async WSGI

  • Serwer Gunicorn

  • Serwowanie plików statycznych i korzystanie z CDN np. AWS S3

  • Docker i Kubernetes

  • Cache