1.1. Agenda

 • Working hours 9:00 - 17:00

 • Lunch break 13:15 - 14:00

 • 10 min break every 1.5 hour

1.1.1. Day 1

 • 10 min - Intro: welcome message, course introduction, agenda, spreadsheet

 • 60 min - Setup: IDE, Git, repository, Python, doctest

 • 30 min - Placement test: evaluating participant skills

 • 60 min - Placement test: live coding solution, IDE demonstration, ie. debugging, working with VCS, refactoring, quick documentation, type annotations, function signatures

1.1.2. Day 2

1.1.3. Day 3

1.1.4. Day 4

1.1.5. Day 5

 • 20 min - Dragon: introduction to Dragon project and sprints

 • 30 min - Dragon v1: programming

 • 15 min - Dragon v1: code review

 • 30 min - Dragon v1: solution, live coding, TDD, debugging

 • 30 min - Dragon v2: programming

 • 15 min - Dragon v2: code review

 • 30 min - Dragon v2: solution, live coding, TDD, refactoring

 • 30 min - Dragon v3: programming

 • 15 min - Dragon v3: code review

 • 30 min - Dragon v3: solution, live coding, TDD, refactoring

 • 30 min - Dragon v4: programming

 • 15 min - Dragon v4: code review

 • 30 min - Dragon v4: solution, live coding, TDD, refactoring

 • 30 min - Dragon v5: programming

 • 15 min - Dragon v5: code review

 • 30 min - Dragon v5: solution, live coding, TDD, refactoring

 • 25 min - Dragon: closing remarks

1.2. About

 • Working hours 9:00 - 17:00

 • Lunch break 13:15 - 14:00

 • 10 min break every 1.5 hour

1.3. Installation requirements

 • Python 3.11 lub 3.12 (preferowana)

 • PyCharm Community Edition lub PRO w wersji 2023.1 lub 2023.2 (preferowana)

 • Git w wersji 2.39 lub nowszej

 • Aktywne konto na Github (proszę znać username)

 • Instrukcja instalacji: https://python3.info/install.html

 • Możliwość instalacji modułów używając pip

1.4. Goals

 • Nauka wytwarzania oprogramowania w procesie TDD

 • Umiejętność wykorzystania narzędzi i frameworków wspierających TDD tj. mock oraz stub

 • Określenie dobrych i złych praktyk, związanych z procesem ciągłej integracji

 • Praktyczne budowanie planu testów i komunikacji w ramach CI

1.5. Advantages

 • Uczestnik zapozna się z procesem TDD i będzie potrafił wytwarzać oprogramowanie stosując tą technikę

 • Omówione zostanie wykorzystanie mocków i stubów, a także problem precyzji IEEE-754 oraz testowania wartości pseudolosowych

 • Zapoznanie się ze wszystkimi elementami składowymi procesów związanych z wydaniami ciągłymi oprogramowania

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką

 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

1.6. Addressed to

 • Programistów i testerów

 • Osób odpowiedzialnych jakość wytwarzanego oprogramowania

1.7. Prerequisites

 • Umiejętność wytwarzania oprogramowania w języku Python

 • Znajomość obiektowego paradygmatu wytwarzania oprogrogramowania

 • Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem

 • Umiejętność korzystania z konsoli systemu operacyjnego

 • Znajomość podstawowych koncepcji związanych z infrastrukturą

 • Wiedza o procesach obejmujących wytwarzanie oprogramowania

 • Uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie związanym z wytwarzaniem oprogramowania

1.8. Agenda

 1. Rodzaje testów na przykładach:

  • Jednostkowe

  • Dymne

  • Analiza statyczna

  • Mutacyjne

  • Regresyjne

  • Funkcjonalne

  • Interfejsu

  • Obciążeniowe

  • Integracyjne

  • Bezpieczeństwa

 2. Test Driven Development:

  • Test first vs test last development

  • Mock vs Stub

  • Problem precyzji liczb float (IEEE-754)

  • Testowanie wartości pseudolosowych oraz pojęcie ziarna losowości

  • Framework unittest vs doctest

  • Uruchamianie testów w środowisku IDE (PyCharm) oraz z konsoli

  • Demonstracja TDD

  • Samodzielny projekt TDD (kilka iteracji)

  • Demonstracja TDD oraz opcji refaktoringu w środowisku IDE (PyCharm)

  • Testy aplikacji asynchronicznych

 3. Automatyzacja testów:

  • Ekosystem narzędzi deweloperskich

  • Continuous Integration

  • Continuous Delivery

  • Continuous Deployment

  • Definiowanie Pipeline CI/CD

  • Automatyzacja testów na środowisku testowym

  • Zarządzanie zależnościami aplikacji

 4. Refaktoryzacja:

  • Rename

  • Extract Method

  • Extract Superclass

  • Inline

  • Introduce Variable

  • Introduce Constant

  • Introduce Field

  • Introduce Parameter

  • Pull Members Up

  • Push Members Down

1.9. Certificate

Szkolenie obejmowało 24 godziny wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,

 • użycie biblioteki standardowej i instalacja zewnętrznych,

 • tworzenie testów do pisanych funkcji,

 • TDD z wykorzystaniem unittest i doctest,

 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

 • wykorzystanie Python w testowaniu,

 • wykorzystanie narzędzi DevOps do procesu CI/CD,

 • dobre praktyki i standardy kodowania.