1.10. Certificate

Szkolenie obejmowało 24 godziny wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

  • tworzenie testów do pisanych funkcji, klas i metod,

  • TDD z wykorzystaniem frameworków unittest i doctest,

  • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

  • korzystanie z debuggera w środowisku IDE,

  • wykorzystanie Python w testowaniu,

  • wykorzystanie narzędzi DevOps do procesu CI/CD,

  • narzędzia statycznej analizy kodu,

  • problematyka złożoności i liczenie pokrycia testami,

  • dobre praktyki i standardy kodowania.